Web сайта на Асоциацията на селскостопанските инженери от югоизточна Европа вече е факт благодарение на наш студент магистър Пьотр Язаджи.

Абсолвентът на катедра Електроника д-р инж. Развигор Божидаров Осиковски работи като професор в Политехниката в Париж, Франция.


 

По мнението на завършилите випускници, специалност ЕЛЕКТРОНИКА е една от най-добрите специалности от инженерния профил. През периода 2006-2009 г. съгласно проведената анкета 79,6% от завършилите работят като инжинери. Ръководството на БТК е разпоредило в компанията да се приемат само млади специалисти-магистри по електроника. Над 17 абсолвенти работят в центрове на СОТИ, повечето към МВР. Наши випускници работят в почти всички регионални кабелни мрежи.

В момента при прием 60 души държавна поръчка, катедра “Електроника” обучава 22 чужденци. Българската диплома на инженерите по електроника се признава без приравнителни изпити в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Турция и Македония.


 

 

Грамоти на студенти, получени при участие в Научни конференции

Александър Любенов Кунев , Цветомир Антонов Гоцов, Димитър Радославов Узунов