Връзка с нас
Aдрес: ул.Студентска№8, 7017 Русе, България
Телефон: +359 82 888 365
Факс: +359 82 845 708
E-mail: vshkodrova@ecs.uni-ruse.bg